לומדים בקלות לכתוב חיבור פסיכומטרי!

אחד השינויים המהותיים בבחינה הפסיכומטרית הוא כתיבת החיבור, שנוסף לפרק החשיבה המילולית. כתיבה עיונית היא משימה אקדמית יומיומית הבאה לידי ביטוי בבחינות, בעבודות, במאמרים ובמחקרים מכאן גם ההיגיון לצרפה לבחינה הפסיכומטרית במתכונת החדשה. לראשונה נבחנת יכולת הכתיבה, רמת הביטוי והחשיבה הביקורתית, תוך תשומת לב להיבט התוכן והלשון כאחד. החיבור הפסיכומטרי דורש מכם להציג עמדה, תפיסה או דעה מנומקים, עקביים, בשפה רהוטה וברורה. עליכם להציג טקסט שבו המשפטים מצטרפים לפסקאות, ואלו יוצרות חיבור ראוי שיש בו הגיון, דיוק ולוגיקה. חיבור פסיכומטרי צריך להיות שיטתי, ביקורתי וענייני, ללא סלנג, במשלב לשוני אחיד וללא נימה אישית או רגשית. לעמדה שתבחרו אין חשיבות לכשעצמה כל עוד תספקו את מכלול הטיעונים הנוגעים לנושא שעליו נשאלתם. להמשך קריאה...חיבור בחמש פסקאות

שיטת ה"חיבור בחמש פסקאות" מורכבת מפסקת פתיחה, פסקאות טיעון, התנגדות ופסקת סיכום והיא מוסברת בסדנה...

כתיבה עיונית

סדנה זו מציגה את העקרונות החשובים בכתיבה עיונית: כתיבה קרה ומרוחקת והתמקדות בלוגוס ולא בפאתוס....

יום הבחינה

זהו, ההכנה והתרגול הסתיימו. כאן תמצאו כמה עצות מועילת ליום שלפני הבחינה וליום הבחינה עצמה....