השתלות שיניים עם מדיקאייד

כיסוי בריאות השיניים קשור לשיעורי כשל נמוכים יותר של שתלים ותפקוד השתלים רב יותר מאשר שתלים דנטליים אחרים בחולים עם כיסוי שיניים של Medicaid. חלק גדול מהמטופלים מכוסים על ידי Medicaid ולכן אין להם גישה לביטוח שיניים, למרות צורך דחוף בטיפול שיניים. מטרת המחקר הנוכחי הייתה לחקור את ההשפעה של חסמים פיננסיים על תוצאות השתלת […]